Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

Rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2009 rok mogą do 9 czerwca składać wnioski z sankcjami terminowymi w wysokości 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Nie dotyczy to rolników, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej, gdyż oni, gdy złożą wnioski o przyznanie płatności na rok 2009 w okresie od dnia 16 maja do 9 czerwca 2009 r., nie będą mieli obniżanych kwot płatności (naliczanych sankcji) z tytułu złożenia wniosku po terminie, pod warunkiem, że na piśmie poinformują Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpieniu siły wyższej. Muszą to zrobić w terminie dziesięciu dni roboczych od daty ustalenia tych okoliczności oraz obowiązkowo dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Rolnikowi, który złoży wniosek po 15 maja 2009 r. i nie dołączy dowodów potwierdzających wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyżej będzie pomniejszona kwota płatności (naliczone sankcje) z tytułu złożenia wniosku po terminie, w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy roboczy dzień opóźnienia. Rolnicy mogą również jeszcze dokonywać zmian w złożonych wcześniej wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich.

więcej

Do 1 czerwca dokonanie zmian we wnioskach nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Natomiast dopuszczalne także złożenie zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca 2009 r., wiąże się już z sankcjami finansowymi. W tym wypadku wprowadzenie zmian spowoduje zmniejszenie ( o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia) kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych do wniosku.

Zmiana w złożonym wniosku o przyznanie danej płatności, (schematu pomocowego) może polegać na:

· dodaniu nowych działek ewidencyjnych i rolnych do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności,

· dokonaniu zmian w dołączonych do wniosku dokumentach (oświadczenia, umowy, deklaracje, z wyłączeniem płatności cukrowej),

· zmianie, w tym zwiększeniu powierzchni zadeklarowanych działek rolnych.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj