Ułatwianie startu młodym rolnikom

Rolnik, któremu została przyznana pomoc na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, lecz nie została wypłacona, może ponownie złożyć wniosek o jej przyznanie.

Możliwość taką stworzyło obowiązujące od 10 grudnia br. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 209, poz. 1611.

Zgodnie z przepisami §1 ust. 1 pkt 1 i 4 tego rozporządzenia osoba fizyczna, która wystąpiła o przyznanie premii dla młodego rolnika i pomoc taka została jej przyznana z zastrzeżeniem dopełnienia pewnych warunków wskazanych w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1443 z późn. zm.), a która wymagań tych nie spełniła co spowodowało, że nastąpiło wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy, może ponownie złożyć wniosek o wsparcie na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Pomoc będzie mogła zostać ponownie przyznana pod warunkiem, że nie zaistniał żaden inny z przypadków uznanych w §1 ust. 2 tego rozporządzenia za prowadzenie działalności rolniczej.

Zmiana ta ma zastosowanie także do osób, które wystąpiły o przyznanie pomocy na „Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętej PROW 2007-2013 przed dniem wejścia w życie nowelizującego rozporządzenia.

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj