Refundacja wywozowa na rynkach mięsa i jaj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż w Dzienniku Urzędowym UE L 19 z dnia 23 stycznia 2009 r. opublikowane zostały rozporządzenia Komisji Europejskiej, ustalające stawki refundacji wywozowych w sektorach: wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa drobiowego oraz jaj Stawki refundacji obowiązują od dnia publikacji, tj. 23 stycznia 2009 r.

Szczegółowe informacje w zakresie produktów, do których przysługują refundacje wywozowe wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz odnośnie miejsc przeznaczenia wywożonych produktów zawarte są w rozporządzeniach ustanawiających refundacje na poszczególnych rynkach.

1) rynek wołowiny i cielęciny (rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny)

Refundacje przysługują do wywozu:

• mięsa wołowego świeżego i schłodzonego (CN 0201) – stawki, w zależności od produktu i miejsca przeznaczenia wynoszą od 6,5 do 103,4 EUR/100 kg;

• mięsa wołowego zamrożonego (CN 0202) – stawki, w zależności od produktu i miejsca przeznaczenia, wynoszą od 5,4 do 22,6 EUR/100 kg;

• wołowiny przetworzonej (CN 1602) – stawki wynoszą od 20,7 do 23,3 EUR/100 kg;

• bydła hodowlanego czystej krwi (jałówki i krowy od 250 kg do 30 miesięcy)
– stawka 25,9 EUR/100 kg masy żywej.

2) rynek wieprzowiny (rozporządzenie Komisji nr 61/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny)

Refundacje przysługują do wywozu:

• mięsa i podrobów suszonych lub wędzonych (CN 0210) – stawka 54,2 EUR/100 kg;

• mięsa wieprzowego przetworzonego, w tym kiełbas (CN 1601 oraz 1602): stawki, w zależności od produktu, wynoszą od 15,2 do 29 EUR/100 kg.

3) rynek mięsa drobiowego (rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego)

Refundacje przysługują do wywozu:

• piskląt jednodniowych (CN 0105) – stawki od 0,47 do 0,94 EUR/100 szt.;

• kurcząt mrożonych (CN 0207) wywożonych do krajów Bliskiego Wschodu i Wspólnoty Niepodległych Państw – stawka 40 EUR/100 kg.

4) rynek jaj (rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2009 ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj)

Refundacje przysługują do wywozu:

• jaj wylęgowych (CN 0407) – stawki od 0,39 do 0,78 EUR/100 szt.;

• jaj w skorupkach (CN 0407 00 30 90000), wywożonych na Daleki Wschód
– stawka 16 EUR/100 kg;

• przetworów jajecznych (CN 0408) – stawki od 4 do 25,1 EUR/100 kg.

Ponadto, refundacje wywozowe przysługują również do jaj i przetworów jajecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu). Stawki refundacji są analogiczne jak w przypadku stawek obowiązujących w odniesieniu do przetworów jajecznych i wynoszą od 4 do 25,1 EUR/100 kg.

Ministerstwo Rolnictwa

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj