Zaproszenie do udziału w nowym internetowym kursie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Dział Kształcenia na Odległość uprzejmie zaprasza do pierwszej edycji nowego internetowego kursu online: „Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarstwem rolnym” wykonanym w ramach projektu eFarmer programu INTERREG IIIC.

Grupa docelowa
Kurs internetowy online „Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarstwem rolnym” przeznaczony dla doradców rolniczych posiadających wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, weterynarii, zootechniki, ogrodnictwa, ochrony środowiska jak również studia podyplomowe ze wskazanych kierunków. Kurs skierowany jest szczególnie dla pracowników posiadających krótki staż zawodowy (przede wszystkim zatrudnionych w latach 2005-2009), będących pracownikami państwowych jednostek doradztwa rolniczego.
Po zaliczeniu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie” o ukończeniu kursu. Uczestnicy kursu w zależności od ilości zgłoszeń mogą zostać podzieleni na grupy (grupa może liczyć 500 os.).

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby posiadające komputer z dostępem do Internetu oraz skrzynkę poczty elektronicznej.

Rekrutacja i zgłoszenie kandydatów
Uczestników na kurs kwalifikują dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego w formie wykazu uczestników z danej jednostki wg załączonego wzoru (Załącznik 2), również dostępny na stronie internetowej CDR Brwinów pod tematem kursy eLearningowe.
Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do dnia 13.03.2009r. w postaci elektronicznej na adres: b.grygo@cdr.gov.pl, a także podpisany przez dyrektora jednostki delegującej fax-em (nr 022 7297291) oraz pocztą na adres CDR Brwinów.

Dostępność i czas trwania kursu
Kurs będzie dostępny w Sieci Centrów Doradztwa Otwartego, logowanie do kursu odbywa się poprzez stronę internetową Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: www.cdr.gov.pl – kursy eLearningowe, po otrzymaniu danych dostępowych.
Pierwsza grupa uczestników (500os.) rozpocznie kurs 23 marca i zakończy 10 kwietnia 2009r.

Warunki zaliczenia kursu
Kurs składa się z 4 modułów obejmujących tematykę wymienioną w Załączniku 1.
Warunkiem zaliczenia kursu jest:

1. Udzielenie poprawnych odpowiedzi w ćwiczeniach zawartych w lekcjach, a przede wszystkim zaliczenie testów po każdym module na min 60% (wynik testu jest wynikiem modułu).
2. Po ponownym uruchomieniu kursu zapisywane są tylko najlepsze wyniki.
3. Nie wymagana jest kolejność zaliczania modułów/lekcji.
4. Postępy, wyniki i czas nauki są na bieżąco rejestrowane na platformie.
5. Uczestnik kursu ma możliwość śledzenia na bieżąco swoich postępów w nauce i czasu pracy poprzez wgląd w „Raport postępów”.

Wymagany poziom zaliczenia:

1. Zaliczenie modułu nie mniej niż 60% prawidłowych podpowiedzi.
2. Zaliczenie kursu nie mniej niż 70% prawidłowych odpowiedzi.

Opiekunowie i wsparcie dla uczestników
W kursach online łączność uczestników kursu z Krajowym Punktem Kontaktowym w Brwinowie (zespół KPK: R.Koczkodaj: r.koczkodaj@cdr.gov.pl; B.Grygo: b.grygo@cdr.gov.pl; A.Korczykowska: a.korczykowska@cdr.gov.pl) odbywa się poprzez Opiekunów ODL (Open Distance Learning) wyznaczonych przez dyrektora jednostki delegującej na kurs.
Do obowiązków opiekuna poza wsparciem organizacyjnym należy pozyskanie od każdego uczestnika kursu dwóch dokumentów tj.: 1. Ankiety ewaluacyjnej, 2. Informacji o uczestniku.
Wzory tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej: www.cdr.gov.pl w dziale kursy e-learningowe. Istotnym wsparciem dla każdego uczestnika rozpoczynającego pracę z kursem jest „Przewodnik po kursie” zamieszczony na stronie www.cdr.gov.pl w dziale kursy e-learningowe.

Administratorzy sieci lokalnych
Zapewniają właściwą konfigurację komputerów oraz sprawne działanie lokalnych repozytoriów treści. Administratorem sieci Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jest Pan Czesław Walasek, tel:022 7296634 w.134, e-mail: c.walasek@cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie tematycznym kursu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj