Zmiany PROW 2007-2013

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projektowane zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 obejmują m. in:

– modyfikację niektórych kryteriów dostępu do pomocy w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” oraz „Renty strukturalne”. Zmiany te mają na celu ułatwienie uzyskania pomocy rolnikom gospodarującym w województwach o niskiej średniej powierzchni gospodarstwa oraz ułatwienie transferu ziemi następcom deklarującym uzupełnienie wykształcenia;

– preferowanie inwestycji podejmowanych przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”;

– rozszerzenie listy krajowych systemów jakości żywności w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Działania informacyjne i promocyjne”, dzięki czemu wsparciem zostaną objęci rolnicy prowadzący produkcję w ramach systemu „Jakość Tradycja”;

– ograniczenie możliwości zmiany zobowiązań rolnośrodowiskowych. Zmiana ta jest niezbędna z uwagi na potrzebę kontroli budżetu programu rolnośrodowiskowego.
Ponadto dokonane zostaną zmiany finansowe PROW 2007-2013 polegające na zwiększeniu budżetu działania „Renty strukturalne” oraz „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych” (odpowiednio o 362 mln euro i 150 mln euro) tak, aby zapewnione były środki na realizację zobowiązań podjętych dotychczas, także w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006. Budżet Programu musi zapewniać możliwość dokonywania wypłat także w roku 2014, gdy prawdopodobnie nie będą jeszcze dostępne środki z kolejnego okresu programowania. W związku w z tym ograniczenie budżetu objęło działania: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” oraz „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.

W ślad za przesunięciami w budżecie PROW 2007-2013 dokonane zostaną korekty wartości wskaźników monitorowania.

Wszystkie zmiany PROW 2007 – 2013 zostały wcześniej zaakceptowane przez Komitet Monitorujący. Wprowadzenie tych zmian w życie wymaga następnie uzgodnienia na poziomie wspólnotowym.

Ministerstwo Rolnictwa

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:
Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj