Wzór wniosku o dopłaty do materiału siewnego

Od 15 stycznia br. producenci rolni mogą ubiegać się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, który został zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.

W tym roku obowiązuje nowy wzór wniosku o dopłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 46, poz. 300) dopłata przysługuje do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

1) zboża:

– pszenica zwyczajna,
– żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
– jęczmień,
– pszenżyto,
– owies

2) rośliny strączkowe:

– łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
– groch siewny,
– bobik,
– wyka siewna,

3) ziemniak.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany ww. gatunków roślin uprawnych, pod warunkiem, że ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

Minimalne ilości wysiewu na 1 ha są określone w Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 236, poz. 1639) i wynoszą:

• 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej,

• 80 kg – w przypadku pszenicy mieszańcowej,

• 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego,

• 80 kg – w przypadku żyta syntetycznego,

• 60 kg lub 1,7 jednostki siewnej – w przypadku żyta mieszańcowego,

• 130 kg – w przypadku jęczmienia,

• 150 kg – w przypadku pszenżyta,

• 150 kg w przypadku owsa,

• 150 kg w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego),

• 200 kg – w przypadki grochu siewnego,

• 80 kg w przypadku wyki siewnej,

• 270 kg – w przypadku bobiku,

• 140 kg w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych
z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wyżej wymienionych,

• 2000 kg – w przypadku ziemniaka.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1447 z późn. zm.) stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą:

• 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,

• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych,

• 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Wnioski o dopłaty należy składać do OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl.

CDR Brwinów

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj