Wnioski spersonalizowane o przyznanie płatności

Agencja kończy wysyłanie do około 1,4 mln rolników wniosków „spersonalizowanych”, o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. Wnioski takie były wysyłane pocztą od końca stycznia do tych rolników, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku i trafią do nich przed 15 marca br.

Rolnicy, którzy w 2009 roku będą po raz pierwszy składali wnioski o przyznanie płatności obszarowych, niewypełnione formularze wniosków będą mogli pozyskać ze strony internetowej ARiMR lub z biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.

W związku z tym, że w tym roku 15 marca wypada w niedzielę, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich będzie można składać od 16 marca. Podstawowy termin na złożenie tego wniosku upływa 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków tj. do 9 czerwca 2009 roku, jednak będzie to skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy.

Nowe formularze wniosków są łatwiejsze do wypełnienia, w porównaniu z tymi, które obowiązywały w ubiegłych latach, między innymi dlatego, że w dużej mierze są już uzupełnione przez ARiMR i rolnicy występujący o dopłaty nie będą mieli przy nich wiele pracy.

W tym roku po raz pierwszy dostarczane rolnikom formularze zawierają, poza danymi podmiotowymi rolnika oraz danymi dotyczącymi działek ewidencyjnych, także dane dotyczące działek rolnych. Informacje te wpisane do formularzy wniosków będą pochodziły z dokumentów, które rolnik składał w 2008 roku, tak więc jeżeli w gospodarstwie nie było żadnych zmian rolnik będzie musiał jedynie podpisać wniosek i wypełnić załączniki graficzne.

W 2009 r. rolnicy będą mogli ubiegać się we wniosku o przyznanie następujących płatności:

1. Jednolita Płatność Obszarowa,
2. Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe, w tym:

1. płatność do grupy upraw podstawowych (inne rośliny)
2. płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanych przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok,
3. płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,
4. płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

1. Płatność cukrowa;
2. Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich;
3. Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
4. Płatność do upraw roślin energetycznych;
5. Dodatkowa krajowa płatność do powierzchni uprawy rzepaku, która spełnia warunki do przyznania płatności do upraw roślin energetycznych (pomoc do rzepaku);
6. Płatność z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

W tym roku rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc do rzepaku muszą jedynie na pierwszej stronie formularza wniosku o płatności bezpośrednie zaznaczyć odpowiednie „okienko” i oczywiście wypełnić odpowiednie rubryki tego wniosku. Jest to dla takich rolników ułatwienie, bowiem w ubiegłym roku musieli wypełnić odrębny wniosek o przyznanie płatności do rzepaku.

Zmieniły się także zasady przyznawania płatności zwierzęcej. Dotychczas obowiązujące przepisy, nie przewidywały, aby rolnik, który nie posiadał zwierząt w określonym dla siebie okresie referencyjnym mógł otrzymać płatności zwierzęce. W obowiązujących od tego roku przepisach sprecyzowane zostały warunki, które zmieniają te zapisy. Otóż rolnik, który nie kwalifikował się do przyznania płatności zwierzęcej może ją otrzymać, jeżeli np. kupi wszystkie grunty rolne od rolnika, któremu co najmniej raz przyznano taką płatność. W takiej sytuacji nowemu nabywcy przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok. Oczywiście w tym przypadku wielkość powierzchni, do której przysługują płatności zwierzęce nie może być większa niż maksymalna powierzchnia ustalona dla rolnika sprzedającego grunty rolne.

Obowiązujące od tego roku przepisy zezwalają również na zwiększenie powierzchni do której przysługują płatności zwierzęce. Zgodnie z tymi zapisami, gdy rolnik spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej i dodatkowo nabył na własność wszystkie grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa innego rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, to wówczas przysługuje mu płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok. Oczywiście, powierzchnia do której przysługuje w tym przypadku płatność zwierzęca nie może być większa niż suma powierzchni maksymalnej ustalona dla rolnika zbywającego i rolnika nabywającego grunty rolne.

Inna zmiana dotyczy sytuacji, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności zwierzęcych, a właścicielem zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) w wymaganym przepisami okresie był jego obecny małżonek. W takim przypadku, wystarczy, że rolnik ubiegający się o przyznanie płatności zwierzęcych wypełni odpowiednią część formularza wniosku o przyznanie płatności obszarowych. Jest to duże ułatwienie dla rolników, bowiem do tego roku, w tego typu sytuacji musiał wypełnić odrębny załącznik do wniosku.

Pobierz wnioski

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj