Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

ARiMR rozpoczęła 16 marca br. przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. Rolnik może zlożyć wniosek osobiście w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, albo wysłać pocztą.

Agencja wysłała do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności w roku ubiegłym wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź pobrać taki formularz ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się w tym roku o następujące rodzaje płatności:

– jednolitą płatność obszarową (JPO)

– krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

* płatność do grupy upraw podstawowych
* płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok
* płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok
* płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

– płatność do upraw roślin energetycznych

– oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

– przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

– płatność cukrową

– pomoc do rzepaku

– pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).

W bieżącym roku rolnicy już po raz szósty ubiegają się o płatności bezpośrednie. W ramach tego schematu pomocowego rolnicy będą mogli otrzymać ponad 2,9 mld euro.

Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych – ok. 118,84 euro/ha.

Stawki płatności podane w euro zostaną przeliczone na złotówki na podstawie kursu wymiany walut ustalonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2009 roku.

Podstawowy termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2009 r. Przy przesyłaniu wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj