Utylizacja padłych zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nformuje, że na podstawie złożonych przez podmioty z branży utylizacyjnej do dnia 31.10.2008 r. wniosków o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie na 2009 r. nie wyłoniono żadnego podmiotu realizującego w 2009 r. usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

W związku z powyższym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Wojtasik, ustalił dodatkowy termin składania wniosków dotyczących obszaru wszystkich 16 województw. Zakłady przetwórcze/Spalarnie mogą składać przedmiotowe wnioski w Centrali Agencji w terminie do dnia 06.01.2009 r., o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii Centrali Agencji.

Podstawa prawna udzielania pomocy finansowej przez Agencję: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 77 poz. 514 z poźn. zm.).”

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj