Usługi utylizacyjne w 2010 roku

Jedenaście firm, które do 30 grudnia br. podpisały z ARiMR umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2010 r., obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski. Jeszcze nigdy w historii ARiMR umowy na usługi utylizacyjne nie były podpisywane tak szybko. Zawarcie już teraz takich umów, stwarza sytuację, w której rolnicy z całej Polski, nie powinni mieć problemów z dofinansowaniem kosztów poniesionych na utylizacje padłych zwierząt gospodarskich, nawet jeżeli takie zdarzenie miałoby miejsce 1 stycznia 2010 r.

Agencja rozpoczęła zawieranie takich umów już 17 grudnia i dotychczas podpisała je z następującymi podmiotami: PP-H „Hetman” Sp. z o.o. z siedzibą w Bedlnie; „Struga” S. A. siedzibą w Jezuickiej Strudze; P.W. „Amba” Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie; ZPH Barbara Rakowska z siedzibą w Krobi; SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.; ELKUR Franciszek Kurowski Sp. J.; Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Paszowego „BACUTIL” Szpetko Stanisław, Szpetko Tomasz Sp. J.; Jan Laskowski; Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A. z siedzibą w Śmigłowie; Eko-Stok Sp. z o.o. z siedzibą Górskie Ponikły Stok oraz Promarol Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Ciepielówku.

Na 5 stycznia 2010 r. przewidziane zostało podpisanie przez Agencję umowy z jeszcze jednym podmiotem z branży utylizacyjnej. Na stronie internetowej ARiMR znajduje się wykaz firm, wraz z numerami telefonów oraz cenami za świadczone od 1 stycznia 2010 r. usługi utylizacyjne w poszczególnych województwach (otwórz). Korzystając z tego wykazu rolnicy z poszczególnych regionów będą mogli od 1 stycznia zgłaszać zlecenia odbioru padłych zwierząt gospodarskich.

Nie uległy zmianie warunki na jakich rolnicy mogą korzystać z pomocy na utylizację padłych zwierząt gospodarskich, ani formularz oświadczenia producenta rolnego, wypełniany przy odbiorze padłego zwierzęcia.

Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

W celu skorzystania z pomocy, producent rolny powinien telefonicznie skontaktować się z wybranym przez siebie podmiotem, który na podstawie umowy z Agencją świadczy usługi na obszarze danego województwa. Wszelkie formalności dotyczące otrzymania pomocy mogą zostać załatwione bezpośrednio podczas odbioru padłej sztuki.

Agencja dofinansowuje do 100% ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100% kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 12 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego.

Oznacza to, że producent rolny będący rolnikiem ryczałtowym za unieszkodliwienie 1 szt. padłego bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia lub konia powyżej 12 miesiąca życia zapłaci do 52,31 zł., za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca życia lub 1 sztuki trzody chlewnej o wadze ponad 110 kg, kwota ta wyniesie do 15,70 zł.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *