Usługi utylizacyjne w 2010 roku

Jedenaście firm, które do 30 grudnia br. podpisały z ARiMR umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2010 r., obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski. Jeszcze nigdy w historii ARiMR umowy na usługi utylizacyjne nie były podpisywane tak szybko. Zawarcie już teraz takich umów, stwarza sytuację, w której rolnicy z całej Polski, nie powinni mieć problemów z dofinansowaniem kosztów poniesionych na utylizacje padłych zwierząt gospodarskich, nawet jeżeli takie zdarzenie miałoby miejsce 1 stycznia 2010 r.

Agencja rozpoczęła zawieranie takich umów już 17 grudnia i dotychczas podpisała je z następującymi podmiotami: PP-H „Hetman” Sp. z o.o. z siedzibą w Bedlnie; „Struga” S. A. siedzibą w Jezuickiej Strudze; P.W. „Amba” Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie; ZPH Barbara Rakowska z siedzibą w Krobi; SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.; ELKUR Franciszek Kurowski Sp. J.; Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Paszowego „BACUTIL” Szpetko Stanisław, Szpetko Tomasz Sp. J.; Jan Laskowski; Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A. z siedzibą w Śmigłowie; Eko-Stok Sp. z o.o. z siedzibą Górskie Ponikły Stok oraz Promarol Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Ciepielówku.

Na 5 stycznia 2010 r. przewidziane zostało podpisanie przez Agencję umowy z jeszcze jednym podmiotem z branży utylizacyjnej. Na stronie internetowej ARiMR znajduje się wykaz firm, wraz z numerami telefonów oraz cenami za świadczone od 1 stycznia 2010 r. usługi utylizacyjne w poszczególnych województwach (otwórz). Korzystając z tego wykazu rolnicy z poszczególnych regionów będą mogli od 1 stycznia zgłaszać zlecenia odbioru padłych zwierząt gospodarskich.

Nie uległy zmianie warunki na jakich rolnicy mogą korzystać z pomocy na utylizację padłych zwierząt gospodarskich, ani formularz oświadczenia producenta rolnego, wypełniany przy odbiorze padłego zwierzęcia.

Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

W celu skorzystania z pomocy, producent rolny powinien telefonicznie skontaktować się z wybranym przez siebie podmiotem, który na podstawie umowy z Agencją świadczy usługi na obszarze danego województwa. Wszelkie formalności dotyczące otrzymania pomocy mogą zostać załatwione bezpośrednio podczas odbioru padłej sztuki.

Agencja dofinansowuje do 100% ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100% kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 12 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego.

Oznacza to, że producent rolny będący rolnikiem ryczałtowym za unieszkodliwienie 1 szt. padłego bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia lub konia powyżej 12 miesiąca życia zapłaci do 52,31 zł., za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca życia lub 1 sztuki trzody chlewnej o wadze ponad 110 kg, kwota ta wyniesie do 15,70 zł.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj