Ubezpieczenie upraw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej, od tego roku możliwość skorzystania ze wsparcia z budżetu krajowego, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, będą mieli tylko ci rolnicy, którzy ubezpieczą co najmniej połowę powierzchni swoich upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi.

Prawo unijne mówi, że jeśli rolnik nie przedstawi polisy ubezpieczeniowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to Agencja nie będzie mogła teraz przyznać mu preferencyjnie oprocentowanego kredytu na odbudowę produkcji w gospodarstwie poszkodowanym przez klęskę żywiołową. W zeszłym roku z takich kredytów mogło skorzystać ponad 54 tys. rolników.

Rolnicy mogą zawierać umowy o ubezpieczaniu upraw od zdarzeń losowych z firmami, które podpisały stosowne umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubezpieczający swoje uprawy płacą tylko połowę składki, gdyż zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 7 lipca 2005 r. stosowane są do nich dopłaty z budżetu. Wydane w grudniu 2009 r. przez Radę Ministrów rozporządzenie do tej ustawy określa, że w 2010 r. dopłata z budżetu pokrywa 50% składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw i 50% składki do 1 sztuki zwierząt gospodarskich. Na podstawie tej ustawy rolnik może ubezpieczyć swoje uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych od wystąpienia następujących zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

Umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek płaconych przez rolników z tytułu ubezpieczania upraw i zwierząt od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, podpisały trzy firmy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj