Strategia UE do 2020 roku

W dniach 25-26 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej (szczyt szefów państw i rządów) w czasie którego opracowano konkluzje podkreślające rolę Wspólnej Polityki Rolnej i zrównoważonego rozwoju rolnictwa w realizacji nowej strategii gospodarczej UE do 2020r.

Wszystkie wspólne polityki, w tym wspólna polityka rolna i polityka spójności, będą musiały wspierać strategię. Zrównoważony, wydajny i konkurencyjny sektor rolny wniesie znaczny wkład w nową strategię i pozwoli uwzględnić wzrost gospodarczy i potencjał zatrudnienia na obszarach wiejskich przy zapewnieniu uczciwej konkurencji. Rada Europejska podkreśla znaczenie promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jak również rozwijania infrastruktury, aby przyczynić się do powodzenia nowej strategii.

Zapis ten jest spójny ze stanowiskiem Rządu ws. Komunikatu Komisji Europejskiej ws. Strategii „UE 2020 – strategia dla mądrego, zrównoważonego i integrującego wzrostu”, w którym na wniosek Ministra Rolnictwa wskazano na rolę Wspólnej Polityki Rolnej, zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w osiągnięciu celów Strategii UE 2020.

Kształt przyjętych Konkluzji jest szczególnie istotny, ponieważ Strategia UE 2020 będzie miała wpływ na kształt budżetu UE i polityk wspólnotowych (w tym m.in. WPR) w nowej perspektywie finansowej, tj. po 2013 r..

Dalsze prace nad nową strategią gospodarcza UE do czasu kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej (w czerwcu br.) będą się koncentrowały na doprecyzowaniu zakresów tzw. inicjatyw przewodnich, służących realizacji celów strategii.

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego (list przesłany w dn. 9 marca br. do Przewodniczącej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Rady UE) miejsce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a tym samym Wspólnej Polityki Rolnej w nowej strategii UE będzie dyskutowane podczas najbliższego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE (w dn. 29 marca br.).

Ministerstwo Rolnictwa

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj