Środki ochrony do uprawy truskawek

Opryskiwanie truskawekCo roku zmienia się asortyment dostępnych środków ochrony roślin. Wiele preparatów wypada, ale pojawiają się również nowe produkty. W dalszej części artykułu przedstawiamy listę środków ochrony zarejestrowanych do uprawy truskawek na chwilę obecną.

Środki ochrony aktualnie zarejestrowane do uprawy truskawek:

Nazwa
środka
Nazwa
substancji czynnej
Rodzaj
środka
Acetamip 20 SP acetamipryd – 20 % Insektycyd
Agil 100 EC propachizafop – 100 g Chwastobójczy
Agro Pirymikarb 500 WG pirymikarb – 500 g Insektycyd
Aria 100 EC propachizafop – 100 g Chwastobójczy
ASAHI SL para-nitrofenolan sodu – 3 g, orto-nitrofenolan  sodu – 2 g,  5-nitrogwajakolan sodu – 1 g Regulator
wzrostu
Azotop New 80 WP lenacyl – 80% Chwastobójczy
Basamid 97 GR dazomet – 97% Fungicyd
Basta 150 SL glufosynat amonu – 150 g Chwastobójczy
Beetup Trio 180 SC desmedifam – 60 g, etofumesat – 60 g, fenmedifam – 60 g Chwastobójczy
Burakomitron 70 WG metamitron – 70 % Chwastobójczy
Cliophar 300 SL chlopyralid – 300 g Chwastobójczy
Decis Mega 50 EW deltametryna – 50 g Insektycyd
Decis Ogród 015 EW deltametryna – 15 g Insektycyd
Devrinol 450 SC napropamid – 450 g Chwastobójczy
Domark 100 EC tetrakonazol – 100 g Fungicyd
Dominator Green 360 SL glifosat – 360 g Chwastobójczy
Folpan 80 WG folpet – 80 % Fungicyd
Frupica 440 SC mepaniprym – 440 g Fungicyd
Goltix Compact 90 WG metamitron – 90 % Chwastobójczy
Grisu 500 SC iprodion – 500 g Fungicyd
Lenazar 80 WP lenacyl – 80 % Chwastobójczy
Merpan 80 WG kaptan – 800 g
Mospilan 20 SP acetamipryd – 20 % Insektycyd
Mythos 300 SC pirymetanil – 300 g Fungicyd
Mythos 300 SC pirymetanil – 300 g Fungicyd
Nimrod 250 EC bupirymat – 250 g Fungicyd
Ortus 05 SC fenpiroksymat – 51,2 g Akarycyd
Pilot 10 EC chizalofop-Petylu – 100 g Chwastobójczy
Pirimor 500 WG pirymikarb – 500 g Insektycyd
Polyversum WP Pythium oligandrum Pozostały
Polyversum WP Pythium oligandrum – 10 g Fungicyd
Pomarsol Forte 80 WG tiuram – 80 % Fungicyd
Sadoplon 75 WP tiuram – 75 % Fungicyd
Saherb 180 SC desmedifam – 60 g, etofumesat – 60 g, fenmedifam – 60 g Chwastobójczy
Sanmite 20 WP pirydaben – 20 % Akarycyd
Select Super 120 EC kletodym – 120 g Chwastobójczy
Signum 33 WG boskalid – 26,7 %, piraklostrobina – 6,7 % Fungicyd
Stark 20 SP acetamipryd – 20 % Insektycyd
Sumitox 20 SP acetamipryd – 20 % Insektycyd
Switch 62,5 WG cyprodynil – 375 g, fludioksonil – 250 g Fungicyd
Switch 62,5 WG cyprodynil – 375 g, fludioksonil – 250 g Fungicyd
Targa 10 EC chizalofop-P etylu – 100 g Chwastobójczy
Targa Super 05 EC chizalofop-Petylu – 50 g Chwastobójczy
Teldor 500 SC fenheksamid – 500 g Fungicyd
Teldor 500 SC fenheksamid – 500 g Fungicyd
Thiram Granuflo 80 WG tiuram – 80 % Fungicyd
Vaxiplant SL laminaryna – 5 % Stymulator
odporności
Vydate 10 G oksamyl – 100 g Nematocyd
Zato 50 WG trifloksystrobina – 50 % Fungicyd
Zato 50 WG trifloksystrobina – 500 g Fungicyd

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj