Sprzedaż zbóż na zapasy interwencyjne

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że odnotowała zainteresowanie sprzedażą zbóż na zapasy interwencyjne Agencji.

Aktualnie Agencji zaoferowano do sprzedaży 650 t jęczmienia a w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych ofert na zakup zbóż na zapasy interwencyjne.

Agencja przypomina, że oferty sprzedaży zbóż na zapasy interwencyjne można składać do 31 maja 2009 r., z możliwością realizacji dostaw do 31 lipca br.

W przypadku kukurydzy II etap składania ofert rozpoczyna się od końca stycznia br., jeśli określony przez UE limit na poziomie 700 tys. ton nie zostanie wyczerpany w wyniku ofert złożonych w I etapie tj. do 31.12.2008 roku.

Cena interwencyjna dla wszystkich zbóż objętych interwencyjnym zakupem (pszenica, jęczmień i kukurydza) jest jednakowa i wynosi 101,31 €/t.

Cena ta – począwszy od listopada ub. r. do maja 2009 r. – zwiększana będzie o miesięczny dodatek, w każdym następnym miesiącu wyższy o 0,46 €/t. Miesięczne dodatki wyniosą:

* 1,38 €/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w styczniu
* 1,84 €/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w lutym
* 2,30 €/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w marcu
* 2,76 €/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w kwietniu
* 3,22 €/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w maju
* 3,22 €/t dla dostaw zbóż rozpoczętych w czerwcu i lipcu.

Kurs przeliczeniowy należności za zboże wyrażonej w PLN, zależy od miesiąca złożenia oferty. Dla ofert złożonych w danym miesiącu, kursem przeliczeniowym będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta.
Dla przykładu, do wyliczenia należności za zboże zaoferowane w styczniu br. zastosowany będzie kurs z dnia 31 grudnia 2008 r., wynoszący 4,1535 PLN/€.

Wykaz magazynów interwencyjnych, do których kierowane będą dostawy, dostępny jest na stronie internetowej ARR. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, w miarę podpisywania nowych umów na przechowywanie zbóż.

UWAGA:

* zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego,
* zapoznać się z:
o warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy oraz jęczmienia w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania;
o warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania.

Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu zbóż dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące interwencyjnego zakupu zbóż można uzyskać pod numerami telefonów w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

ARR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj