Ponad 72% rolników otrzymało płatności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 21 stycznia br. przekazała na konta bankowe rolników ponad 5 mld zł płatności bezpośrednich, a łącznie z dopłatami ONW, płatnością cukrową, płatnością do pomidorów oraz płatnościami do truskawek i malin, około 6,1 mld zł.
Płatności bezpośrednie otrzymało już blisko 1,03 mln rolników (przeszło 72% uprawnionych) a dopłaty ONW ok. 511 tys. (blisko 68% uprawnionych). Wysokie tempo realizacji płatności obszarowych i dopłat ONW zapewnia dobrze zorganizowana praca w ARiMR i zaangażowanie pracowników.

Agencja obsługuje ponad 1,421 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych, które złożyli rolnicy w 2008 r. Na ich konta bankowe przekazane zostanie w sumie ok. 9,3 mld zł z tytułu płatności obszarowych i uzupełniających za 2008 r. Realizacja tych płatności powinna zakończyć się, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami, do 30 czerwca 2009 r. Płatności obszarowe Agencja wypłaca od 1 grudnia, w pierwszej kolejności pieniądze z tego tytułu były przekazywane na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.

Wypłacanie dopłat ONW, wspierających prowadzenie działalności rolniczej na trenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Agencja rozpoczęła w ubiegłym roku w połowie listopada, tj. o dwa tygodnie wcześniej niż w poprzednich latach. Ta decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniła szybszy dopływ pieniędzy do rolników produkujących na słabych glebach, gdzie skutki suszy były najbardziej odczuwane. Do 21 stycznia br., ARiMR przekazała dopłaty ONW na konta bankowe około 511 tys. rolników, którzy otrzymali z tego tytułu ponad 828 mln zł. O przyznanie takich dopłat ubiegało się w 2008 r. około 755 tys. rolników.

Ponad 42,6 tys. plantatorów buraków cukrowych otrzymało do 21 stycznia br. płatności cukrowe za 2008 r. Na ich konta bankowe Agencja przekazała ponad 282,3 mln zł. O płatność cukrową ubiegało się około 60 tys. rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.

Od 1 grudnia ARiMR realizuje także dwa nowe rodzaje płatności wprowadzone w 2008 r. Pierwsza z nich to płatność do pomidorów, przysługująca tym rolnikom, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczyli, na podstawie odpowiednich świadectw dostawy owoców i warzyw, pomidory do przetworzenia. Dotychczas Agencja przekazała z tego tytułu na konta bankowe 1189 rolników blisko15,7 mln zł. W 2008 roku o płatności do pomidorów ubiegało się w sumie około 2 tys. rolników, a koperta finansowa przeznaczona na te płatności wynosi w sumie 22,8 mln zł.

Płatności do malin i truskawek przeznaczonych do przetwórstwa otrzymują rolnicy, którzy o to występowali we wnioskach składanych wiosną 2008 r. oraz dostarczyli do ARiMR umowę na przetworzenie tych owoców, zawartą z zatwierdzonym przez Agencją zakładem przetwórczym lub zobowiązanie do dostarczenia owoców miękkich. Umowa z przetwórcą takich owoców mogła być również zawarta w imieniu rolnika przez reprezentującą go organizację producentów owoców i warzyw albo przez zatwierdzonego przez ARiMR skupującego owoce miękkie. Dotychczas Agencja przelała na konta bankowe ponad 13,3 tys. rolników ponad 15,1 mln zł z tytułu dopłat do uprawy truskawek i malin na cele przemysłowe. Limit środków przewidzianych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurach powiatowych od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca. Złożenie wniosku w terminie od 16 maja do 9 czerwca skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnieni

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj