Płatności obszarowe i dopłaty ONW za 2008 r

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do13 stycznia br. przekazała na konta bankowe rolników około4,57 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i ponad 807 mln zł dopłat ONW za 2008 r.

Dopłaty ONW Agencja wypłaca od 14 listopada, a płatności bezpośrednie (podstawową i uzupełniające), płatność cukrową, płatności do pomidorów oraz płatności do truskawek i malin, zgodnie z przepisami prawa, od 1 grudnia 2008 r. Płatności bezpośrednie otrzymało już przeszło 968 tys. rolników (ponad 68% uprawnionych) a dopłaty ONW ok. 500 tys. (ponad 66% uprawnionych). W sumie w ramach płatności obszarowych i dopłat ONW za 2008 r. Agencja wypłaciła już rolnikom ponad 5,65 mld zł. Wysokie tempo realizacji płatności obszarowych i dopłat zapewnia dobrze zorganizowana praca w ARiMR i zaangażowanie pracowników.

Agencja obsługuje ponad 1,421 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych, które złożyli rolnicy w 2008 r. Na ich konta bankowe ARiMR przekaże w sumie ok. 9,3 mld zł z tytułu płatności obszarowych za 2008 r. i powinna zakończyć realizację tych płatności, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami, do 30 czerwca 2009 r. W grudniu płatności obszarowe przekazywane były w pierwszej kolejności na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.

Wypłacanie dopłat ONW, wspierających prowadzenie działalności rolniczej na trenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Agencja rozpoczęła w ubiegłym roku o dwa tygodnie wcześniej niż w latach poprzednich. Ta decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniła szybszy dopływ pieniędzy do rolników produkujących na słabych glebach, gdzie skutki suszy były najbardziej odczuwane. Do końca 2008 r., czyli w ciągu 6 tygodni, ARiMR przekazała dopłaty ONW na konta bankowe ponad 391 tys. rolników, którzy otrzymali z tego tytułu ponad 625 mln zł. O takie dopłaty ubiegało się w 2008 r. około 755 tys. rolników.

Płatności cukrowe za 2008 r. Agencja przekazała do tej pory ponad 39, tys. plantatorów buraków cukrowych. Na ich konta bankowe trafiło ponad 248,1 mln zł. O płatność cukrową ubiegało się około 60 tys. rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.

Od 1 grudnia ARiMR realizuje także dwa nowe rodzaje płatności wprowadzone w 2008 r. Pierwsza z nich to płatność do pomidorów, przysługująca tym rolnikom, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczyli, na podstawie odpowiednich świadectw dostawy owoców i warzyw, pomidory do przetworzenia. Dotychczas Agencja przekazała z tego tytułu na konta bankowe 1073 rolników blisko 13,85 mln zł. W 2008 roku o płatności do pomidorów ubiegało się w sumie około 2 tys. rolników, a koperta finansowa przeznaczona na te płatności wynosi w sumie 22,8 mln zł.

Płatności do malin i truskawek przeznaczonych do przetwórstwa otrzymują rolnicy, którzy o to występowali we wnioskach składanych wiosną 2008 r. oraz dostarczyli do ARiMR umowę na przetworzenie tych owoców, zawartą z zatwierdzonym przez Agencją zakładem przetwórczym lub zobowiązanie do dostarczenia owoców miękkich. Umowa z przetwórcą takich owoców mogła być również zawarta w imieniu rolnika przez reprezentującą go organizację producentów owoców i warzyw albo przez zatwierdzonego przez ARiMR skupującego owoce miękkie. Do tej pory Agencja przelała na konta bankowe ponad 10 tys. rolników blisko 11,45 mln zł z tytułu dopłat do uprawy truskawek i malin na cele przemysłowe. Limit środków przewidzianych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurach powiatowych od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca. Złożenie wniosku w terminie od 16 maja do 9 czerwca skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj

1 komentarz do “Płatności obszarowe i dopłaty ONW za 2008 r

Możliwość komentowania została wyłączona.