Płatności bezpośrednie za 2009 rok

Od 16 marca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 rok i Agencja przypomina, że podstawowy termin składania tych wniosków upływa 15 maja.

Do 27 kwietnia br. Biura Powiatowe Agencji przyjęły ponad 470 tys. wniosków o dopłaty co stanowi ok. 30% spodziewanej liczby wszystkich wniosków. By uniknąć kolejek w ostatnim okresie przyjmowania wniosków Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej podjął decyzje, że Biura Powiatowe Agencji w dniach od 4.05 do 15.05. br. będą czynne w godzinach od 8.00 do 22.00.

Poza tym zgodnie z jego wcześniejszą decyzją w tych miejscowościach, z których jest utrudniony dostęp do biur Agencji są uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania wniosków. W poniżej zamieszczonym wykazie znajdą Państwo informacje o punktach przyjmowania wniosków oraz aktualne godziny otwarcia poszczególnych punktów. ARiMR prosi rolników by nie czekali ze złożeniem swoich wniosków do ostatniej chwili.

Teraz w biurach powiatowych nie ma jeszcze kolejek, które wraz z upływem podstawowego terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie będą zapewne coraz dłuższe. Ci, którzy nie zdążą złożyć swoich wniosków w podstawowym terminie będą mogli co prawda zrobić to do 9 czerwca br., ale w takim wypadku należne im płatności zostaną zmniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Dodatkowe punkty przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. – otwórz

ARiMR prosi też o staranne wypełnianie wniosków i przejrzenie ich przed złożeniem w Biurach Agencji ponieważ pracownicy ARiMR, którzy na bieżąco przeglądają przyjmowane dokumenty alarmują, że w wielu z nich znajdują się błędy.

Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie najczęściej brak jest podpisu rolnika oraz nie ma wyrysowanych i oznaczonych działek rolnych. Zdarza się również, że podpisu rolnika brakuje na samym składanym wniosku. Bardzo częstym błędem jest też to, że przy zmianie powierzchni działek rolnych, niezmieniona pozostaje ogólna powierzchni działek ewidencyjnych. Trzeba także pamiętać, że każda odręczna adnotacja w składanych dokumentach, np. skreślenie, musi zostać opatrzona postawioną obok datą oraz podpisem wnioskodawcy.

W złożonych przez rolników wnioskach pracownicy Agencji zauważyli również, że nie podawana jest nazwa rośliny dla działek rolnych zadeklarowanych do programu rolnośrodowiskowego. Rolnicy zapominają też wprowadzić korekty danych dotyczących działek rolnych, gdy nastąpiła zmiana uprawy w stosunku do roku ubiegłego.

I tak, gdy np. w 2008 roku na danej działce rolnej uprawiana była roślina kwalifikująca się do jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej, a w 2009 roku na tej samej działce rolnik zmierza zasiać, bądź już posiał, roślinę która kwalifikuje się tylko do jednolitej płatności obszarowej, musi wprowadzić w składanym wniosku stosowną korektę. W bezbłędnym wypełnieniu wniosków może pomóc dokładne zapoznanie się z instrukcją ich wypełnienia. Ponadto Agencja zwraca uwagę, że rolnicy, którzy otrzymali wnioski spersonalizowane, przed złożeniem ich w biurach powiatowych ARiMR muszą zweryfikować zawarte w nich dane.. W przypadku, gdyby okazały się one nieaktualne rolnik powinien wnieść stosowne poprawki.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj