Płatność związana dla plantatorów ziemniaków

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych (Dz. U. 2008 Nr 236, poz. 1622).

W związku z powyższym, plantatorzy ziemniaków, którzy wyprodukowali i dostarczyli ziemniaki skrobiowe w ramach zawartych z producentem skrobi umów kontraktacji w roku gospodarczym 2008/2009, mogą składać Wnioski o przyznanie płatności związanej dla plantatora ziemniaków.

Wnioski o przyznanie płatności związanej dla plantatora ziemniaków należy składać do OT ARR właściwego ze względu na siedzibę producenta skrobi, w terminie do 30 kwietnia 2009 r., po zakończeniu realizacji wszystkich dostaw w roku gospodarczym 2008/2009.

Za datę złożenia Wniosku o przyznanie płatności związanej dla plantatora ziemniaków przyjmuje się datę wpłynięcia wniosku spełniającego wymagania formalne do OT ARR.

Formularz Wniosku o przyznanie płatności związanej dla plantatora ziemniaków możne uzyskać w Centrali ARR, OT ARR lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR.

Jednocześnie ARR informuje, że Warunki udzielania płatności związanej dla plantatorów ziemniaków w roku gospodarczym 2008/2009 znajdują się na stronie internetowej ARR.

ARR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj