Nowe normy dobrej kultury rolnej

Od 2010 roku rolników ubiegających się o płatności w ramach następujących programów pomocowych:

* płatności bezpośrednich;
* dopłat wspierających gospodarowanie na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
* programu rolnośrodowiskowego;
* zalesiania gruntów ornych;

obowiązują dodatkowe normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w zakresie:

Przestrzegania obowiązku posiadania zezwoleń wodnoprawnych w przypadku, gdy wykorzystywanie wody w celu nawadniania wymaga takiego zezwolenia.

Zasady uzyskiwania i wydawania pozwoleń wodnoprawnych regulowane są ustawą z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie, czy rolnik, korzystający z wód w celu nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni lub przy poborze wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3/dobę posiada wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne.

Zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu
Rolnik zobowiązany jest do zachowania w obrębie działki ewidencyjnej drzew będących pomnikami przyrody oraz rowów do 2 metrów szerokości. W celu weryfikacji powyższej normy rolnik na załączniku graficznym dołączonym do wniosku o przyznanie płatności zobowiązany jest zaznaczyć miejsce położenia powyższych elementów krajobrazu na działce ewidencyjnej.

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie, czy rolnik na obszarze całego gospodarstwa zachowuje wyżej wymienione charakterystyczne elementy krajobrazu.

Zmiana przepisów w zakresie normy dotyczącej zmianowania poprzez wprowadzenie możliwości odstąpienia od stosowania zmianowania w czwartym roku uprawy tego samego gatunku rośliny: pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, (zastosowanie od 2011 r.)

Rolnik chcący skorzystać z tej możliwości będzie zobowiązany wykazać, iż prowadzone w tym samym miejscu, na tej samej działce ewidencyjnej uprawy tego samego gatunku ww. roślin nie mają degradującego wpływu na stan gleby, nie zubożają jej substancji organicznej, a wykonane zabiegi agrotechniczne np. nawożenie obornikiem, przyoranie słomy, uprawa w poplonie roślin motylkowych, poprawiają jej stan.

W celu udowodnienia odstąpienia od zmianowania rolnik będzie zobowiązany przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

dodatni bilans substancji organicznej gleby sporządzony na podstawie współczynników reprodukcji i degradacji glebowej, opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, lub

pozytywny wynik analizy gleby, określony przez IUNG w Puławach, stanowiący załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306, z późn. zm.).

CDR Brwinów

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj