Nowe nabory wniosków o wsparcie z PROW 2007-13

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła tegoroczny wstępny harmonogram ogłaszania terminów nowych naborów wniosków na działania pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Kierownictwo Agencji przewiduje, że w tym roku jako pierwszy zostanie ogłoszony termin przyjmowania wniosków na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” co ma nastąpić 24 marca br. Następnie 14 kwietnia będzie ogłoszona data naboru wniosków na wsparcie z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych”. Z kolei 5 maja będzie wiadomo od kiedy ARiMR zacznie przyjmować wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Przedsiębiorcy zajmujący się przetwórstwem żywności powinni poznać termin przyjmowania wniosków na wsparcie ich branży z działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej” 26 maja 2009 r.

W najbliższych dniach Agencja poinformuje też o terminie ogłoszenia naboru wniosków na nowouruchamiane działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”. Nabór wniosków na to działanie jest wstępnie przewidziany na przełom I i II kwartału br.

W najbliższym czasie ARiMR ogłosi kiedy podane zostaną do publicznej wiadomości terminy przyjmowania wniosków na pozostałe działania z PROW 2007 – 2013: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”.

ARiMR postanowiła podać wyprzedzająco przewidywane terminy ogłoszenia naborów wniosków na uzyskanie pomocy finansowej z PROW 2007-13, by chętni na skorzystanie z dotacji Unijnych mieli więcej czasu na dobre przygotowanie i wypełnienie składanych wniosków o wsparcie.

ARiMR

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:
Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • Blip
  • Blogger.com
  • Gadu-Gadu Live
  • Grono
  • Grono.net
  • Gwar
  • Poleć
  • Wykop
  • RSS
  • Drukuj