Nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

W najbliższy wtorek, 31 marca, Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosi terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na kolejne trzy działania finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013. Ogłoszenie terminu naborów będzie dotyczyło następujących działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Oficjalne ogłoszenia o terminach przyjmowania wniosków na wymienione działania ukażą się, zgodnie z prawem, w dzienniku ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Agencji. W przyszłym tygodniu zostanie też po raz pierwszy ogłoszony nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Nabory na te cztery działania ruszą w kwietniu br.

ARiMR uprzejmie prosi zainteresowanych otrzymaniem wsparcia o: składanie wniosków we właściwych terminach, staranne wypełnienie wszystkich rubryk w formularzach, złożenie wszystkich niezbędnych podpisów, dołączenie wszystkich potrzebnych załączników, nie popełnianie błędów rachunkowych a także o poproszenie kogoś kto ma doświadczenie by przejrzał wniosek przed jego złożeniem w Agencji.

Na razie ARiMR prosi o dokładne zapoznanie się z projektami dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy, które są dostępne na stronie internetowej Agencji i rozpoczęcie kompletowania niezbędnych załączników. Ponieważ jednak treść obecnie dostępnych dokumentów może nieznacznie różnić się od ostatecznego kształtu właściwych wniosków Agencja radzi na razie wstrzymać się z ich wypełnieniem i poczekać na oficjalne ogłoszenie terminów naborów, którym będzie towarzyszyło opublikowanie ostatecznej wersji dokumentów do wypełniania wraz z listą niezbędnych do nich załączników.

W tym roku poprawne przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej ma szczególne znaczenie w przypadku dwóch działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wynika to stąd, że kolejność rozpatrywania wniosków o pomoc na te działania zostanie ustalona w drodze losowania z czym jednak wiąże się to, że po losowaniu w tzw. preselekcji wnioski źle przygotowane będą odrzucane i nie znajda się w następnym etapie weryfikacji.

Agencja bardzo nie chciałaby być zmuszana do przykrego obowiązku odrzucania wniosków z powodów formalnych, bo zależy jej by jak najwięcej Beneficjentów mogło skorzystać z jej pomocy. Stara się też by samo składanie wniosków nie było tak kłopotliwe jak do tej pory, stąd została podjęta wspólna decyzja Ministerstwa Rolnictwa i ARiMR o możliwości składania wniosków oprócz Oddziałów Regionalnych w Biurach Powiatowych a także nadsyłanie ich pocztą. Natomiast potrzebne ustalenie kolejności rozpatrywania wniosków w tych dwóch działaniach odbędzie się w drodze losowania. W ten sposób uda się uniknąć narażania rolników na, często wielodniowe, oczekiwanie pod oddziałami regionalnymi ARiMR na możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy, co zdarzyło się np. w 2007 roku. Do tej pory bowiem, obowiązywała zasada rozpatrywania wniosków według kolejności ich składania w oddziałach regionalnych Agencji i z pomocy mogli skorzystać tylko ci, którzy bardzo wcześnie rozpoczęli koczowanie w kolejkach. Teraz nikt nie chce powtórzenia tamtych gorszących scen.

Warto też dodać, że także we wszystkich innych „działaniach pomocowych” obsługiwanych przez ARiMR bardzo ważne jest poprawne wypełnienie wniosków o wsparcie. Pozwoli to uniknąć Agencji kłopotliwego wzywania rolników i przedsiębiorców do złożenia wyjaśnień czy też uzupełnienia dokumentów, co z kolei będzie miało wpływ na szybszą weryfikację wniosków, a w konsekwencji umożliwi sprawne podpisywanie umów i wypłacanie finansowego wsparcia.

ARiMR

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:
Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj