Modernizacja gospodarstw rolnych

Do 23 lutego br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała ponad 8,9 tys. umów z rolnikami o przyznanie pomocy finansowej na „Modernizację Gospodarstw Rolnych”. Jest to 57% wszystkich rolników, których wnioski złożone w 2007 roku w ARiMR zostały pozytywnie zweryfikowane i którzy potwierdzili gotowość realizowania inwestycji zapisanej w tzw. biznesplanie.

Wielu rolników zaplanowało inwestycje, które, pomimo upływu ponad roku od momentu złożenia wniosków o pomoc, nie wymagają dokonania żadnych zmian, czy uzupełnień. Około 80% z nich zawarło już z Agencją umowy o przyznaniu pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych a prawie 800 już otrzymało pieniądze.

Pracownicy Agencji skupili się na jak najszybszym podpisaniu umów z tymi rolnikami, którzy nie zmienili niczego w swoich planach finansowych czy też w zestawieniach rzeczowo-finansowych oraz z tymi, którzy stawili się niezwłocznie na wezwanie ARiMR w celu złożenia niezbędnych wyjaśnień. Dotychczas 3793 rolników zdecydowało się na zmianę w zakresie planu finansowego czy też zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji. Taką możliwość wprowadził Minister Rolnictwa Marek Sawicki specjalnym rozporządzeniem z 30 września 2008 r., z tym, że zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Każda taka zmiana może wydłużyć czas rozpatrywania wniosku o maksymalnie cztery miesiące. Kontrole prowadzone przez Agencję wykazały, że większość wniosków z powodu pośpiechu przy ich składaniu zawierała liczne braki i błędy, które trzeba poprawić. By nie wydłużało się to zbytnio, Agencja zaapelowała do tych Wnioskodawców, którzy otrzymują pisma z ARiMR z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników, o dokonywanie wskazanych w nich uzupełnień i usuwanie braków w jak najszybszym terminie. Do tej pory około 800 rolników zwróciło się z prośbą do Oddziałów Regionalnych Agencji o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków w złożonych przez nich w 2007 roku dokumentach, w związku z czym rozpatrywanie ich wniosków zostało przez ARiMR zawieszone.

W ostatnich dniach Agencja codziennie podpisuje ponad 200 umów o przyznanie wparcia na modernizację gospodarstw rolnych, wcześniej średnia to była ponad dwukrotnie niższa i wynosiła nieco ponad 100 umów dziennie.

To zdecydowane przyspieszenie w porównaniu z wcześniejszym okresem wynika z tego, że po zrealizowaniu większości dopłat bezpośrednich za 2008 rok, zgodnie z decyzją kierownictwa ARiMR, w oddziałach Agencji zwiększono liczbę pracowników, którzy weryfikują wnioski i podpisują umowy z rolnikami. Nie bez znaczenia dla zwiększenia liczby podpisywanych umów z rolnikami jest również fakt, że Prezes Agencji Dariusz Wojtasik zobowiązał dyrektorów Oddziałów Regionalnych do wprowadzenia dwuzmianowego systemu pracy. Wszystkie te działania wprowadzone przez kierownictwo ARiMR mają na celu jak najszybsze podpisanie umów ze wszystkimi rolnikami, którzy złożyli wnioski o pomoc pod koniec 2007 roku i przynoszą efekty.

Od rolników, którzy zrealizowali w całości lub w części inwestycje założone w tzw. biznesplanie, wpłynęły już do ARiMR 2944 wnioski o dokonanie przelewów pieniędzy na ich konta bankowe. Wystawione do tej pory wnioski o płatność opiewają na kwotę przekraczającą 315 mln zł, a ponad 83 mln zł trafiło już na konta bankowe prawie 800 rolników.

Osiągnięty wynik należy uznać za sukces ARiMR, zważywszy na okoliczności związane z przyjmowaniem wniosków w szczycie ubiegłorocznej kampanii wyborczej i z tym, że Agencja miała wtedy tylko akredytację, która pozwalała jedynie przyjąć od rolników wnioski o pomoc. Była to tzw. częściowa akredytacja, bo Agencja miała gigantyczne braki m.in. w systemie informatycznym, który miał obsługiwać wnioski dotyczące modernizacji gospodarstw. Dopiero nowe kierownictwo ARiMR podjęło od początku 2008 r. szybkie prace naprawcze i na początku września Agencja uzyskała rozszerzenie akredytacji na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dopuszczała ona możliwości weryfikacji przyjętych wniosków, aż do momentu podpisania z rolnikiem umowy o przyznaniu pomocy finansowej. Dopiero wtedy ARiMR mogła, zgodnie z prawem, rozpocząć weryfikację rolniczych wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Dalsze działania podejmowane przez Agencję sprawiły, że w połowie października 2008 r. Minister Finansów przyznał ARiMR pełną akredytację na to działanie, która pozwala wypłacać rolnikom pieniądze.

Warto też dodać, że w listopadzie 2007 r. rolnicy złożyli ponad 18 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw, występując w sumie o dofinansowanie w wysokości 624,5 mln euro (2,36 mld zł). Oznaczało to, że wielu wnioskodawców odejdzie „z kwitkiem”, bo w ubiegłym roku na wypłaty przewidziano kwotę tylko 360,2 mln euro (1,36 mld zł). Jednak Minister Rolnictwa Marek Sawicki, aby nie zwiększać niezadowolenia rolników, którzy złożyli wnioski i musieli tak długo czekać na ich rozpatrzenie, zdecydował o podwojeniu limitu środków na ten pierwszy nabór. Dzięki temu wszyscy chętni rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, mogą otrzymać pomoc o jaką wystąpili.

Obecnie kontrolerzy sprawdzają m.in. czy wysokość pomocy, o którą ubiega się rolnik nie przekracza wyznaczonego limitu, a także oceniają wnioski pod kątem celowości ekonomiczno-technicznej. Weryfikuje się wnioski też pod kątem wydania środków na inwestycje zgodne z planem rozwoju gospodarstwa oraz planem finansowym lub zestawieniem finansowo-rzeczowym, które rolnik dołączał do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na modernizację swojego gospodarstwa. Jednym ze sposobów weryfikacji takich wniosków o płatność, jest przeprowadzenie kontroli na miejscu, w gospodarstwie, w którym rolnik realizuje inwestycje. Pozytywny wynik takiej kontroli, umożliwia wypłacenie przez ARiMR, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy finansowej, należnych rolnikowi pieniędzy.

W związku z tym, że bardzo wielu rolników jest jeszcze zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR planują niebawem ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na to „działanie”.

Przypominamy, że pomoc finansową z tego działania mogą otrzymać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą – posiadacze gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Na działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono w całym okresie programowania PROW 2007-2013 ponad 1,779 mld euro.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj