Kolejność rozpatrywania wniosków

W Centrali ARiMR, przy ul. Żelaznej 59, w Warszawie przeprowadzone zostało 9 czerwca br. losowanie kolejności rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, finansowanego z PROW 2007 – 2013.

Losowanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 i trwało do południa, a wzięły w nim udział wszystkie wnioski złożone w tegorocznym naborze. Nad prawidłowym przebiegiem losowania, w obecności notariusza czuwała komisja powołana przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja, w której składzie oprócz przedstawicieli ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi byli również przedstawiciele rolników. Przebieg losowania obserwowali przedstawiciele mediów. Losowanie przebiegało sprawnie, a jego wyniki zostały już podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – kolejność rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy – otwórz).

Przedstawicieli komisji nadzorującej przebieg losowania i obserwatorów powitała, w imieniu Prezesa ARiMR – Tomasza Kołodzieja, Zofia Szalczyk Zastępca Prezesa Agencji. Wiceprezes wyjaśniła, że losowanie ma na celu ustalenie kolejności rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o wsparcie finansowe z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Następnie wiceprezes Szalczyk poinformowała, że komisję czuwającą nad przebiegiem losowania tworzą: Magdalena Matejkowska – przewodniczący komisji, Jerzy Bogdanowicz – sekretarz oraz członkowie: Anna Kret, Stanisław Szóstek, Marek Kassa i Wojciech Stefanowicz. Obecny był notariusz Anna Niżyńska.

Losowanie kolejności rozpatrywania wniosków i przyznawania wsparcia finansowego przez ARiMR przeprowadzone zostało za pomocą systemu teleinformatycznego. System ten, po przeprowadzeniu pozytywnych testów przez audytora zewnętrznego, otrzymał akredytację Ministerstwa Finansów.

Losowanie przeprowadzone zostało osobno dla każdego z 16 województw. System teleinformatyczny została tak zaprojektowany, aby dla każdego województwa możliwe było przeprowadzenie tylko jednego losowania. W losowaniu wzięły udział wszystkie wnioski złożone w dniach 5 – 18 maja 2009 r. bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także te, które zostały wysłane pocztą. W tym ostatnim przypadku, o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decydowała data stempla pocztowego.

W majowym naborze przedsiębiorcy złożyli i wysłali przesyłkami pocztowymi ponad 4,9 tys. wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w których ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 828 mln zł. ARiMR na wsparcie takich przedsięwzięć może przeznaczyć w 2009 roku 1,25 mld zł.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj