Ceny ziemi wyhamowują

Według najnowszych danych średnia cena gruntów w III kwartale br. wyniosła 16.370 zł za 1 ha. W porównaniu do II kw. br. nastąpił wzrost średniej ceny o 747 zł czyli o ok. 4,8%. Natomiast porównując III kwartał 2008 r. do III kwartału 2009 r. cena wzrosła o ponad 4 tys. zł, czyli o 33%. Wszystko wskazuje na to, że cena ziemi ulega powolnej stabilizacji.

Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie prawie 2,8 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ok. 18 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim, a najniższe w województwach: lubelskim, podkarpackim i lubuskim.

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 1 ha – ponad 19 tys. zł za 1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha (18 tys. zł za 1 ha). W grupie obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny na poziomie średniej w kwartale tj. 16 tys. złotych.

Wzrost cen w trzecim kwartale 2009 r. wystąpił w podobnych rejonach Polski jak w pierwszym kwartale br.

Systematyczny wzrost cen gruntów rolnych powoduje, że ich poziom w Polsce zbliża się do cen w krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec i Francji.

Według wstępnych danych na koniec III kwartału br. Agencja Nieruchomości Rolnych trwale rozdysponowała 72 tys. ha, z czego 55,5 tys. ha w formie sprzedaży. Poziom sprzedaży zrealizowany w tym okresie jest niemal identyczny jak w tym samym okresie roku ubiegłego. Największe powierzchnie sprzedały Oddziały Terenowe w Olsztynie (7,5 tys. ha), Gdańsku (7,7 tys. ha) i Szczecinie (5,7 tys. ha).

Wśród innych trwałych form rozdysponowania nieruchomości Zasobu dominują nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom), Lasom Państwowym i kościelnym osobom prawnym. Największe powierzchnie przekazały: Filia w Suwałkach – 6,3 tys. ha, Oddział Terenowy w Poznaniu – 3,1 tys. ha oraz Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – 1,5 tys. ha, głównie na rzecz marszałka województwa lubuskiego (wody płynące).

W procesie rozdysponowania gruntów Zasobu dzierżawa ma malejące znaczenie, o czym świadczy m.in. fakt, że w ciągu trzech kwartałów br. jednostki organizacyjne Agencji wydzierżawiły jedynie 16,5 tys. ha, przede wszystkim na terenie działania oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Według danych na koniec września br. w dzierżawie pozostaje 1,74 mln ha (ok. 76%% powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie działania Oddziałów Terenowych w Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu, Poznaniu.

Według stanu na koniec I półrocza br. w Zasobie pozostaje 2,3 mln ha gruntów, z czego 112,7 tys. ha zajmowały tzw. „grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły na własność lub w zarząd innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przejęte. Do rozdysponowania jest nadal 312 tys. ha gruntów. Najwięcej gruntów do rozdysponowania posiadają oddziały w Olsztynie, Wrocławiu i Szczecinie – łącznie ok. 109 tys. ha (35%), natomiast najmniej znajduje się na terenie Filii w Pile (4,6 tys. ha) i OT w Bydgoszczy (5,8 tys. ha).

Do końca września 2009 r. Agencja przeprowadziła 52 tys. przetargów, tj. o 12 tys. przetargów więcej niż w analogicznym okresie 2008 r.

Grażyna Kapelko – Rzecznik Prasowy ANR

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:
Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj