Ceny gruntów rolnych wciąż wysokie

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna gruntu rolnego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2008 r. wyniosła 12 540 zł. Analizując ceny z lat ubiegłych (w 2007 r. – 9 773 zł, w 2006 – 7 374 zł, w 2005 – 5 607 zł, w 2004 – 4 682 zł, w 2003 – 3 736 zł) można stwierdzić utrzymującą się dużą dynamikę wzrostu, choć w roku ubiegłym był on o 5 punktów procentowych niższy niż w 2007 r. W porównaniu ze średnią ceną za rok 2007 wzrost wyniósł 28%.

Najwyższą średnią cenę sprzedaży w 2008 r. odnotowano w województwach: wielkopolskim (21 608 zł), kujawsko-pomorskim (18 202 zł) oraz śląskim (17 240 zł). Tylko w czterech województwach (lubelskim, lubuskim, podkarpackim i podlaskim) ceny kształtowały się poniżej 10 000 zł. Wysokie ceny w Wielkopolsce i na Kujawach związane są m.in. z dużą przydatnością rolniczą gruntów oraz ograniczoną podażą, ze względu na zastrzeżenia reprywatyzacyjne uniemożliwiające Agencji sprzedaż
(w Wielkopolsce roszczenia dotyczą ok. 90% powierzchni gruntów Zasobu).
W ubiegłym roku utrzymywała się prawidłowość, że najdroższe były nieruchomości mniejsze obszarowo. Średnia cena gruntów w grupie do 1 ha wyniosła 17 582 zł, w grupie 1,01 – 9,99 ha – 13 099 zł. Ceny większych powierzchniowo nieruchomości nie przekroczyły 12 000 zł za 1 ha.

Trzeba przy okazji zauważyć, że w roku 2008 wolumen sprzedaży nieruchomości rolnych znacząco spadł pomimo, że Agencja przeprowadziła więcej przetargów, jednak ich skuteczność była mniejsza niż w latach ubiegłych (52 tys. przetargów, z których jedynie 13 tys. zakończyło się wyłonieniem nabywcy – skuteczność 25%).
Obecnie w Zasobie znajduje się 2,35 mln ha, z których blisko 1,8 mln ha jest przedmiotem dzierżawy. Do rozdysponowania pozostaje 330 tys. ha. Największą powierzchnię gruntów do rozdysponowania mają Oddziały Terenowe w Szczecinie, Olsztynie i we Wrocławiu, najmniej w Bydgoszczy, Lublinie i Poznaniu. W 2008 r. znowelizowano wiele przepisów wewnętrznych Agencji, zwłaszcza tych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie dwóch podstawowych form rozdysponowania nieruchomości będących w Zasobie WRSP, a mianowicie sprzedaży i dzierżawy.

ANR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj