Badania gleby podstawą nawożenia truskawek – cz. 4.

„Potas kontra magnez”  czyli badania gleby podstawą nawożenia truskawek – cz. 4.

Potas występuje w glebie w czterech formach:

1. Potas aktywny zawarty w roztworze glebowym , który stanowi do 0,2% form ogólnych. To pokazują wyniki badań metodą ogrodniczą – Tabela 1.

2. Potas wymienny (ruchomy) zaabsorbowany na koloidach mineralnych i organicznych, który stanowi 1-2% form ogólnych. Tabela 2. To pokazują wyniki badań metodą sadowniczą gdy dodamy do tego ilość potasu w roztworze (punkt 1).

3. Potas silnie związany niewymiennie w przestrzeniach międzywarstwowych niektórych minerałów ilastych.

4. Potas w sieci krystalicznej pierwotnych i wtórnych minerałów krzemianowych i glinokrzemianowych np. ortoklaz, muskowit, biotyt, leucyt, illit, który może stanowić ponad 90% potasu ogólnego.

Bezpośrednio wykorzystywaną formą potasu przez rośliny jest potas aktywny K+ zawarty w roztworze glebowym. W miarę wyczerpywania tej formy potasu jest on uzupełniany głównie z formy wymiennej. Najszybciej jest on desorbowany z kompleksu sorpcyjnego ale szybkość takiego uwalniania zależy głównie od wielkości kompleksu sorpcyjnego oraz jego wysycenia potasem. Przy bardzo małych ilościach formy aktywnej i wymiennej może dojść do uwolnienia potasu z form silnie związanych w minerałach lub w wyniku wietrzenia minerałów zawierających potas.

W wynikach badania metodą ogrodniczą (Tabela 1) widzimy niewielki spadek ilości potasu na granicy błędu statystycznego. W takim razie gdzie podział się potas z nadmiaru pożywki, którą podlewano rośliny w doniczkach po kilku latach takiego systemu uprawy – zdjęcie 1.???

Wyjaśnieniem jest tabela 2 – metoda sadownicza. Znowu przy agresywniejszych odczynnikach użytych do badania tej samej próbki gleby mamy odpowiedź. Potas jest. Jego ilość zwiększyła się o 30% z 7 mg/kg do 9,1 mg/kg. Nie jest dostępny w roztworze glebowym tylko został zaabsorbowany skąd może być oddany do roztworu glebowego gdy go tam zabraknie roślinom.

Wzajemne relacje między potasem magnezem są znacznie bardziej skomplikowane niż zakładany najczęściej prosty antagonizm między obu jonami. Przykładem niech będzie sytuacja gdy rośliny rosnące w glebie o dobrej zasobności w potas i magnez, pobierają azot w większych ilościach.

Kolejna ciekawostka tym razem z zaleceń niemieckiego doradztwa rolniczego:

„Potas (K) ma antagonistyczny, tzn. hamujący, wpływ na pobieranie magnezu (Mg). Zależność ta jest szczególnie interesująca, ponieważ nadmiar potasu hamuje pobieranie magnezu przez korzeń rośliny. Z drugiej strony, duże ilości magnezu w roztworze glebowym nie wpływają na pobieranie potasu.”

Z tego wynika że nadmiar magnezu nie przeszkadza roślinom tak jak nadmiar potasu. Ciekawe – prawda ?!!!!

Magnez występuje w glebie w trzech postaciach:

 1. Jako jon Mg2+ w roztworze glebowym. To pokazują wyniki badań metodą ogrodniczą – Tabela 1.
 2. Jako jon Mg2+ adsorbowany wymiennie z kationami (próchnica lub minerały ilaste). To pokazują wyniki badań metodą sadowniczą gdy dodamy do tego ilość magnezu w roztworze (punkt 1). Tabela 2.
 3. Jako stały element sieci krystalicznych krzemianów – nie dostępny dla roślin.

W tabeli 1 – badania metodą ogrodniczą widzimy spadek ilości magnezu. Sytuacja podobna do potasu, ale spadek ilości magnezu jest zdecydowanie większy. Gdzie podział się magnez z pożywki, którą podlewano rośliny w doniczkach ? – zdjęcie 1.

Wyjaśnieniem jest podobnie jak w przypadku potasu metoda sadownicza (Tabela 2). Znowu przy agresywniejszych odczynnikach użytych do badania tej samej próbki gleby mamy odpowiedź. Magnez jest w glebie a jego ilość zwiększyła się o 47% i jest go zdecydowanie za dużo według zaleceń. Nie jest dostępny w roztworze glebowym tylko został zaabsorbowany skąd może być oddany do roztworu glebowego gdy go tam zabraknie roślinom.

Porównując dwie metody badań gleby i ich zalecenia okazuje się, że magnezu w glebie i tak jest już za dużo porównując wyniki do opracowanych liczb granicznych.

W części 5 naszych analiz zajmiemy się wapniem i podsumowaniem badań.

Tomasz Pieniak (2022)

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj