Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne

Idea agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych sprawdziła się w krajach Unii Europejskiej zapewniając dodatkowe źródło dochodu dla rolników oraz podnosząc poziom świadomości ogółu społeczeństwa na temat życia wiejskiego i gospodarki żywnościowej.

We Francji funkcjonuje 740 gospodarstw edukacyjnych skupionych w sieci „Bienvenue a’ la Ferme”. Celem przyjazdu dzieci do gospodarstwa jest przede wszystkim poznanie pracy na wsi, zwrócenie uwagi na wysiłek związany z wyprodukowaniem żywności i przez to wzbudzenie szacunku dla pracy rolnika jako producenta żywności. Jest to również wzbogacenie wiedzy przyrodniczej oraz edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Najliczniejszą grupę korzystających z zajęć w gospodarstwach edukacyjnych stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, a następnie dzieci w wieku szkoły podstawowej. Nieco mniejsza jest liczba młodzieży gimnazjalnej i licealnej uczestniczącej w zajęciach w gospodarstwie. Wizyty w gospodarstwie mogą mieć na celu zwiedzanie gospodarstwa i ogólne zapoznanie się z jego funkcjonowaniem lub dotyczyć specjalistycznych zagadnień. Zakres realizowanych w gospodarstwie tematów określa rodzina rolnika, ona też przygotowuje i realizuje zajęcia.

Nauczyciele opiekujący się grupą sprawują nad uczniami nadzór pedagogiczny. Niezależnie od głównego profilu zajęć dydaktycznych gospodarstwa edukacyjne we Francji posiadają zwierzęta gospodarskie, które korzystnie wpływają na atmosferę pobytu sprawiając dzieciom wiele radości. Rolników obowiązuje uzyskanie zgody od władz lokalnych na prowadzenie działalności edukacyjnej. Dla Izby Rolniczej, która wspiera i kontroluje gospodarstwa edukacyjne kluczowe dla oceny gospodarstwa jest bezpieczeństwo dzieci i wyposażenie gospodarstwa w salę dydaktyczną oraz oddzielne toalety. Gospodarstwa mogą ubiegać się dodatkowo o akredytację Ministerstwa Edukacji na zasadzie dobrowolności. W praktyce większość gospodarstw stara się o certyfikat MEN ze względów marketingowych.

Zapoznanie się z funkcjonowaniem agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych we Francji było tematem wyjazdu studyjnego organizowanego przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Wyjazd studyjny odbył się w dniach 18-25 września 2010 r. w Departamentach Rhone-Alpes i Savoie w Regionie Rhone-Alpes. Uczestnicy wyjazdu spotkali się m.in. z przedstawicielem Izby Rolniczej odpowiedzialnym za doradztwo i koordynowanie sieci „Bienvenue a’ la Ferme” w regionie Rhone-Alpes, przedstawicielem Ministerstwa Edukacji odpowiedzialnym za certyfikację gospodarstw edukacyjnych oraz przedstawicielem Parku Regionalnego w Departamencie Savoie odpowiedzialnym za współpracę z gospodarstwami edukacyjnymi na terenie chronionym.

Wizyty dotyczyły gospodarstw rolnych o zróżnicowanym profilu produkcji, przystosowanych dodatkowo do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Program został przygotowany w taki sposób, by kolejne odwiedzane gospodarstwa prezentowały bardziej zaawansowane programy edukacyjne. W jednym z gospodarstw polska grupa studyjna miała okazję obserwować cały cykl prowadzenia zajęć edukacyjnych prowadzonych dla grupy francuskich dzieci szkolnych.

Elżbieta Dziasek, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, CDR O/Kraków/CDR Brwinów

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:
Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj