Archiwum miesiąca: styczeń 2022

Badania gleby podstawą nawożenia truskawek – cz. 4.

„Potas kontra magnez”  czyli badania gleby podstawą nawożenia truskawek – cz. 4.

Potas występuje w glebie w czterech formach:

1. Potas aktywny zawarty w roztworze glebowym , który stanowi do 0,2% form ogólnych. To pokazują wyniki badań metodą ogrodniczą – Tabela 1.

2. Potas wymienny (ruchomy) zaabsorbowany na koloidach mineralnych i organicznych, który stanowi 1-2% form ogólnych. Tabela 2. To pokazują wyniki badań metodą sadowniczą gdy dodamy do tego ilość potasu w roztworze (punkt 1).

3. Potas silnie związany niewymiennie w przestrzeniach międzywarstwowych niektórych minerałów ilastych.

4. Potas w sieci krystalicznej pierwotnych i wtórnych minerałów krzemianowych i glinokrzemianowych np. ortoklaz, muskowit, biotyt, leucyt, illit, który może stanowić ponad 90% potasu ogólnego.

Badania gleby podstawą nawożenia truskawek – cz. 4.

Badania gleby podstawą nawożenia truskawek – cz. 3

Wracamy do kontynuacji analizy naszych badań gleby z poprzedniego artykułu.

Widzimy w tabelach 1 i 2 spadek pH w obu badaniach o około 10%. To jest w tym wypadku zrozumiałe dlaczego tak się stało. Pożywka, którą podlewano rośliny w doniczkach miała pH 6, co po kilku latach podawania obniżyło nam odczyn gleby. Optymalny odczyn podłoża (pH) dla uprawy truskawek mieści się pomiędzy 5,5-6,5 więc jest w normie i nie będziemy się nim więcej zajmować.

Badania gleby podstawą nawożenia truskawek – cz. 3