Archiwum miesiąca: listopad 2009

Wnioski na zakup maszyn

Od jutro w Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie pomocy na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej. Maksymalna wysokość pomocy to 50 tysięcy złotych. O dofinansowanie mogą starać się plantatorzy buraków cukrowych, którzy ucierpieli w wyniku reformy unijnego rynku cukru.
Wnioski na zakup maszyn

Wypłata dotacji do gruntów o trudnych warunkach

Do tej pory dostało je już blisko 400 tysięcy rolników, to ponad połowa uprawnionych. Wypłata dotacji do gruntów o trudnych warunkach przebiega bardzo sprawnie. Dla większości rolników to ostatnia rata wsparcia z pięcioletniego programu. W przyszłym roku będą musieli podjąć decyzję, czy chcą dalej korzystać z dotacji czy nie.
Wypłata dotacji do gruntów o trudnych warunkach

Minimalna obsada w programie rolnośrodowiskowym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w związku z terminem składania oświadczeń (15 listopada 2009 r.) dotyczącym posiadanej obsady w sadach ekologicznych, termin na składanie oświadczeń zostanie wydłużony do dnia 15 maja 2010 r., a minimalna obsada drzew i krzewów zostanie zmieniona tak jak poniżej:

Minimalna obsada w programie rolnośrodowiskowym

Normy z zakresu Dobrej kultury rolnej

ARiMR przypomina, że rolnicy którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie, wsparcie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. dopłaty ONW, pomoc w ramach programu rolnośrodowiskowego oraz dopłaty do zalesiania gruntów rolnych muszą spełniać od 2010 r. dodatkowe normy „Dobrej kultury rolnej” zgodnej z ochroną środowiska. Nowe wymogi nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych, zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu oraz, co z pewnością ucieszy rolników, dopuszczają pod pewnymi warunkami, możliwość uprawy danego gatunku zbóż dłużej niż trzy lata na tej samej działce.
Normy z zakresu Dobrej kultury rolnej

Ceny ziemi rolniczej

Ceny ziemi rolniczej niezmiennie pną się w górę. Ich poziom w Polsce zbliża się do tych w Niemczech czy we Francji. Końca podwyżek nie widać. Widać za to problemy. W tym miesiącu powinno się rozstrzygnąć czy w przyszłym roku rolnicy przy zakupie gruntów będą mogli korzystać z preferencyjnych kredytów.
Ceny ziemi rolniczej

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe: