Archiwum miesiąca: marzec 2009

Nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

W najbliższy wtorek, 31 marca, Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosi terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na kolejne trzy działania finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013. Ogłoszenie terminu naborów będzie dotyczyło następujących działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:

Wspólna Polityka Rolna po 2013

W tej sprawie panuje wyjątkowa zgoda. Wspólna Polityka Rolna po 2013 powinna dalej funkcjonować w podobnym jak teraz kształcie co teraz – mówią zgodnie polscy rolnicy oraz farmerzy ze starej Piętnastki.
Wspólna Polityka Rolna po 2013

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:

Ułatwianie startu młodym rolnikom

25 marca, oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjmują w tym roku wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013. Wnioski takie mogą zostać złożone osobiście przez rolnika, bądź przez upoważnioną przez niego osobę, istniej również możliwość wysłania tych dokumentów pocztą. W tym roku na wsparcie dla „młodych rolników” ARiMR przeznaczy łącznie 291,7 mln zł, podzielone na tzw. koperty wojewódzkie.
Ułatwianie startu młodym rolnikom

Dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie dotyczących usług realizowanych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r.
Dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

Od początku przyszłego roku „mała reforma” KRUS-u wejdzie w życie

Prezydent nie zawetuje ustawy wprowadzającej zmiany w systemie rolniczych ubezpieczeń społecznych. A to oznacza, że od początku przyszłego „mała reforma” KRUS-u wejdzie w życie. Głównie dlatego, że z pomysłów większych zmian zrezygnowała Platforma Obywatelska.
Od początku przyszłego roku „mała reforma” KRUS-u wejdzie w życie

Wnioski spersonalizowane o przyznanie płatności

Agencja kończy wysyłanie do około 1,4 mln rolników wniosków „spersonalizowanych”, o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. Wnioski takie były wysyłane pocztą od końca stycznia do tych rolników, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku i trafią do nich przed 15 marca br.
Wnioski spersonalizowane o przyznanie płatności